Aktualności
Home / Aktualności / Informacje / Coraz więcej mieszkańców Zaspy chce, by w końcu ruszyła inwestycja na pasie

Coraz więcej mieszkańców Zaspy chce, by w końcu ruszyła inwestycja na pasie

28 czerwca 2017

Taki właśnie wniosek wybrzmiał podczas ostatniej sesji Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. W ostatni poniedziałek, 26 czerwca, o godz. 18.00, w siedzibie XV LO im. Zjednoczonej Europy przy ul. Pilotów 7 odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec, w której wzięli udział także mieszkańcy.

Spotkanie było dość burzliwe, bowiem członkowie Rady Dzielnicy chcieli wyjaśnić pojawiające się w internecie nieprawdziwe informacje związane z działalnością Rady, które rozpowszechnia na swoim fanpage’u Komitet Obrony Zaspy. Prowadzący obrady: Kamil Sośniak wraz z Agnieszką Wierzbicką przedstawili zarzuty KOZ-u, jednocześnie poddając je pod dyskusję członków Rady oraz obecnych gości na sali. Należy wspomnieć, że na spotkaniu nie było żadnego przedstawiciela KOZ-u, pomimo tego, że zostali przez Radę Dzielnicy na sesję oficjalnie zaproszeni. Komitet Obrony Zaspy zarzucił na fanpage’u członkom Rady Dzielnicy, że zgodzili się na to, by głównym sponsorem GP Biegów na Dzielnicy, etapu II na Zaspie był Budimex Nieruchomości. Zarzucali również brak zaangażowania się w załatwienie miejsca do handlowania warzywami dla rolników oraz twierdzili, że z archiwum RD miał zginąć dokument dotyczący inwestycji Budimeksu – części A. Członkowie Rady poczuli się dotknięci pomówieniami. Udowodnili, że z archiwum Rady nie zginął żaden dokument. Agnieszka Wierzbicka krótko opowiedziała o pomocy, jaką Rada włożyła w to, by rolnicy dalej mogli handlować warzywami na naszej dzielnicy, m. in. prowadziła rozmowy z instytucjami, od których zależy zgodna na handel, zaproponowała również pomoc w napisaniu wniosku o czasowe dopuszczenie do handlowania na Zaspie. Niestety, rolnicy nie skorzystali z propozycji.

Zarzut związany ze sponsorowaniem przez Budimex Nieruchomości imprez dla społeczności lokalnej wzbudził wielki niesmak oraz został szybko oddalony zarówno przez gości na sali, jak i członków Rady Dzielnicy. Agnieszka Wierzbicka i Kamil Sośniak przeczytali również kilka wpisów mieszkańców Zaspy, którzy byli oburzeni zarzutami Komitetu (KOZ). Z sali zaczęły się pojawiać glosy, że coraz więcej mieszkańców Zaspy chce, by inwestycja Budimeksu już się rozpoczęła. Mieszkańcy mają dość marazmu, wiedzą również, że wraz z rozpoczęciem budowy ruszą inne inwestycje infrastrukturalne (drogi, latarnie, odwodnienie), które zdecydowanie ułatwią życie mieszkańcom.

Najczęściej zadawane pytania

Więcej najczęściej zadawanych pytań

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Spravia Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl