Aktualności
Home / Aktualności / Informacje / Czy będzie stacja Systemu Roweru Metropolitalnego na Zaspie?

Czy będzie stacja Systemu Roweru Metropolitalnego na Zaspie?

12 września 2017

Stworzenie Systemu Roweru Metropolitalnego (SRM) ma na celu skłonienie mieszkańców do rezygnacji z dojazdów samochodem na rzecz transportu publicznego powiązanego z rowerowym. SRM będzie zintegrowany z węzłami przesiadkowymi, więc mieszkańcy będą mogli wygodnie łączyć różne środki komunikacji. Przewidywany czas uruchomienia systemu to przyszły rok.

Propozycje lokalizacji stacji SRM w Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz w Redzie można sprawdzić na stronie internetowej MetropoliaGdańsk.pl. Podane lokalizacje to propozycje odpowiedzialnych urzędów, które teraz będą konsultowane z mieszkańcami. Na etapie konsultacji mogą zostać jeszcze zmienione. Niewykluczone jest również dodanie kolejnych stacji w brakujących miejscach, o ile będą takie zgłoszenia.

– W Gdańsku zostało wytypowanych 360 lokalizacji stacji postojowych. Propozycje bazują na założeniach wypracowanych w trakcie tworzenia koncepcji roweru metropolitarnego. Główne założenia są następujące: rower musi służyć celom komunikacyjnym, nie rekreacyjnym i ma zwiększyć mobilność w mieście, w połączeniu z komunikacją miejską i kolejową. Lokalizujemy stacje w bliskości węzłów przesiadkowych, nie dalej niż w promieniu 5 km od kolejowych węzłów przesiadkowych – wyjaśnia Grzegorz Krajewski z Referatu Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Do 15 września br. można zgłaszać uwagi oraz własne propozycje lokalizacji parkingów w postaci linku do mapy Google, wygenerowanego na stronie, następnie należy je wysłać na adres mailowy srm@metropoliagdansk.pl.
Jak zgłosić propozycję stacji na naszej Zaspie? To proste: skopiuj link: https://www.google.pl/maps/place/Pas+startowy,+80-980+Gda%C5%84sk/@54.391208,18.5958127,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46fd74c4ff9f229b:0x5f537737ac1b8410!8m2!3d54.3911959!4d18.597785 i wyślij go na adres mailowy: srm@metropoliagdansk.pl z tytułem maila: „Gdańsk Zaspa – rowery konwencjonalne” lub „Gdańsk Zaspa – rowery elektryczne” (w zależności od tego, które bardziej wolisz).

Szczegółowe informacje w linku poniżej:
http://rowery.trojmiasto.pl/Konsultacje-ws-Roweru-Metropolitalnego-n116183.html#tri


trojmiasto.pl

Najczęściej zadawane pytania

Więcej najczęściej zadawanych pytań

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Spravia Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl