Aktualności
Home / Aktualności / Informacje / Gdańsk. Gibkim i sprawnym być

Gdańsk. Gibkim i sprawnym być

20 stycznia 2017

Od kwietnia 2016 r. na terenie ZKPiG nr 13 w Gdańsku prowadzone są treningi lekkoatletyczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli. W zajęciach udział wzięło 75 dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Większa część trenujących to dzieci z dzielnicy Zaspa Młyniec oraz Zaspa Rozstaje. Zajęcia prowadzą trenerzy oraz instruktorzy, którzy posiadają licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Za cele treningowe obrano głównie zainteresowanie dzieci kulturą fizyczną, szczególnie jednak lekkoatletyką. Dzieci uczą się m. in. zasad prawidłowej rozgrzewki, skipów, ćwiczeń rozciągających. Trenują na różnorodnym sprzęcie, np. na niskich płotkach lekkoatletycznych, na drabinkach sprawnościowych, na piłkach body-ball, na dyskach sensomotorycznych, z gumami thera-band. Więszość ćwiczeń wykonują z ciężarem własnego ciała. Trenerzy poświęcają dużo uwagi na kszałtowanie zdolności poczucia własnego ciała, równowagi i koordynacji.

Po kilku miesiącach treningów można zauważyć znaczne postępy m. in. w świadomym wykonywaniu ćwiczeń. Dzieci mają lepsze poczucie rytmu i są sprawniejsze motorycznie. Poprawie uległa również gibkość oraz wytrzymałość.

Zajęcia dofinansowane były ze środków Rady Dzielnicy Zaspa-Młyniec. Od września 2016 r. treningi zostały włączone do szkolenia dzieci i młodzieży Klubu Lekkoatletycznego Lechia Gdańsk i dofinansowane były ze środków Budimeksu Nieruchomości.

Najczęściej zadawane pytania

Więcej najczęściej zadawanych pytań

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Spravia Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl