Aktualności
Home / Aktualności / Informacje / Jesień dla Seniora

Jesień dla Seniora

5 września 2019

Rada Dzielnicy Zaspa-Młyniec wraz z Klubem Seniora oraz Stowarzyszeniem Aktywny Senior zaprasza na jesienne wycieczki i grzybobranie.

10.09.2019, godz. 8.00 – wycieczka Wdzydze – Skansen, Wiele – kalwaria, muzeum, obiad, Odry – kamienne kręg. Cena 70 zł. Główny organizator: Klub Seniora.

17.09.2019, godz. 7.00 – Kościerzyna – Płocice – grzybobranie, ognisko, kiełbaski. Cena 20 zł. Główny organizator: Klub Seniora.

19.09.2019 – Frombork – zwiedzanie zamku z przewodnikiem, obiad. Cena – 70 zł. Główny organizator: Stowarzyszenie Aktywny Senior.

24.09.2019 – godz. 7.00 – Grudziądz – zwiedzanie miasta, zamku, rehabilitacja w wodach termalnych, obiad. Cena 80 zł. Główny organizator: Klub Seniora.

10.10.2019 – Kaszuby – grzybobranie, ognisko, kiełbaski. Cena 20 zł. Główny organizator: Stowarzyszenie Aktywny Senior.

Powrót z wyjazdów koło 19:00. Przejazd finansowany ze środków Rad Dzielnicy Zaspa-Młyniec. Dopłaty dotyczą posiłków, wstępów na atrakcje, ubezpieczenie itp.

Więcej informacji u głównych organizatorów wycieczek.

Najczęściej zadawane pytania

Więcej najczęściej zadawanych pytań

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Spravia Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl