Aktualności
Home / Aktualności / Informacje / Mieszkańcy gdańskiej Zaspy zatroskani o przyszłość dawnego pasa startowego

Mieszkańcy gdańskiej Zaspy zatroskani o przyszłość dawnego pasa startowego

29 grudnia 2016

Około 150 osób wzięło udział w ubiegły piątek w spotkaniu, na którym omawiano przyszłość dawnego pasa startowego w al. Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie. Poza prezentacją koncepcji zagospodarowania terenu autorstwa kolektywu trójmiejskich pracowni Kwadrat i Wolski Architekci, który zwyciężył w zorganizowanym przez inwestora konkursie, zebranie było okazją do wyjaśnienia wątpliwości mieszkańców dotyczących nowego przedsięwzięcia.

Gospodarzem spotkania, które odbyło się w Zespole Szkół nr 13 w Gdańsku, był Kamil Sośniak, przewodniczący zarządu Dzielnicy Zaspa Młyniec, który znany jest z wielu inicjatyw na rzecz mieszkańców Zaspy. Poza przedstawicielami władz miejskich i dzielnicowych, na miejscu obecni byli również reprezentanci Wydziału Programów Rozwojowych oraz Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Gdańska, Biura Rozwoju Gdańska, Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec oraz inwestora – Budimeksu Nieruchomości.

Mieszkańcy Zaspy Młyniec wyrazili swoją troskę o ewentualne zmiany w dzielnicy spowodowane budową i powstaniem nowego osiedla. Przedmiotem największego zainteresowania okazał się wpływ zwiększenia liczby mieszkańców na natężenie ruchu, dostępność miejsc w placówkach edukacyjnych, dostęp do terenów rekreacyjnych oraz wysokość planowanych budynków.

Tymczasem liczba mieszkańców I etapu to ok. 1.850 osób (839 mieszkań), a docelowa, po zmianach w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) – ok. 3.500 osób. Jednocześnie proces zasiedlania mieszkań zostanie rozłożony na 8-10 lat.

– W naszym projekcie uwzględniliśmy najbardziej istotne uwagi zgłaszane przez mieszkańców: większe przestrzenie publiczne, więcej zieleni, a także poprawiliśmy warunki komunikacji wewnętrznej: scaliliśmy nowe osiedle ze starymi zabudowaniami w jedną tkankę – mówił Jacek Droszcz ze studia architektonicznego Kwadrat.

O planowanych, niezbędnych w związku z budową, zmianach w układzie drogowym i infrastrukturze, zapewniał również przedstawiciel inwestora.

– Równolegle do budowy analizujemy realizację nowych rozwiązań na skrzyżowaniach z al. Jana Pawła II i ul. Hynka – mówił Łukasz Taraszkiewicz, dyrektor biura regionalnego Budimeksu Nieruchomości. – Dzięki likwidacji betonowego pasa startowego, stworzeniu instalacji odwadniającej, i stworzeniu nowych terenów zielonych, rozwiązany zostanie również problem wód opadowych zalegających na dawnym pasie – wyjaśnia.

W pierwszym etapie inwestycji, którego realizacja rozpocznie się w latach 2016-2017, powstaną cztery budynki 17-piętrowe i kolejne cztery 4-piętrowe, zlokalizowane od strony ulicy Hynka.

Drugi etap inwestycji pozostaje obecnie w fazie koncepcji. Obowiązujący w tej chwili miejscowy plan zagospodarowania przewiduje w tym miejscu obiekt o funkcji handlowo-usługowej, o potencjalnej powierzchni nie mniejszej niż 50.000 metrów kwadratowych, czyli większej niż powierzchnia Galerii Bałtyckiej. Zmiana MPZP będzie możliwa dopiero około roku 2019-2020. Jednocześnie należy podkreślić, że powstanie zgodnie z MPZP przynajmniej 50.000 metrów kwadratowych usług generowałoby dodatkowo około 2.500 samochodów. Natomiast proponowany wariant po zmianie planu miejscowego (na mieszkalno-usługowy) – znacznie mniej, bo ok. 1.000 samochodów. A właśnie niepokoje dot. ruchu samochodów były często podnoszone przez mieszkańców.

– Spotkanie z mieszkańcami na temat planowanej inwestycji na dawnym pasie startowym wzbudziło szerokie zainteresowanie – komentowała zebranie Irena Grzywacz z Biura Rozwoju Gdańska. – Cieszy nas ich zaangażowanie. Będziemy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców i będziemy starać się równoważyć interes miasta, mieszkańców i inwestora. Myślę, że jesteśmy w stanie na etapie planu, który będziemy sporządzać, wypracować dobry kompromis, który zadowoli wszystkich – oddała.

Piątkowe spotkanie z interesariuszami było drugim z kolei, podczas którego wszystkie zainteresowane strony miały okazję wypowiedzieć się na temat przyszłości tej części Zaspy.

Wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród mieszkańców przez radę dzielnicy pod koniec ubiegłego roku, wskazały, że zdecydowana większość, aż 75 proc mieszkańców, najchętniej widziałaby w tym miejscu zabudowę mieszkaniową z lokalami usługowymi w przyziemiu. Praca projektowa, która wygrała konkurs, spełnia ten wymóg tak na I, jak i na II etapie.

Najczęściej zadawane pytania

Więcej najczęściej zadawanych pytań

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Spravia Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl