Aktualności
Home / Aktualności / Informacje / „Plama” GAK w sezonie 2018/2019 zaprasza na następujące zajęcia stałe

„Plama” GAK w sezonie 2018/2019 zaprasza na następujące zajęcia stałe

13 września 2018

Poniedziałki:
17.00 – 20.00 – Zajęcia teatralne – młodzież
17.00 – 20.00 – Linoryt

Wtorki:
9.00 – 11.00 – Język angielski 50+
11.00 – 14.00 – Tkanina
15.00 – 17.00 – Ceramika – dzieci
17.00 – 20.00 – Ceramika – dorośli
17.00 – 20.00 – Rysunek, malarstwo
18.00 – 20.00 – Zajęcia bębniarskie

Środy:
15.00 – 17.00 – Ceramika – dzieci
15.00 – 17.00 – Plastyka dla dzieci: klasy I-III
17.00 – 19.00 – Plastyka dla dzieci: klasy IV – VI
17.00 – 20.00 – Ceramika – dorośli
17.00 – 20.00 – Chór – dorośli

Czwartki:
15.00 – 17.00 – Rysunek, malarstwo
15.00 – 17.00 – Ceramika – dzieci
17.00 – 20.00 – Rysunek, malarstwo
17.00 – 20.00 – Ceramika –  dorośli

Piątki:
15.00 – 17.00 – Ceramika – dzieci
17.00 – 20.00 – Ceramika  – dorośli

Zajęcia startują od 1 października. Zapisy przyjmowane są telefonicznie  (58 557 42 47), mailowo (daria@plama.art.pl) oraz osobiście (ul. Pilotów 11, Gdańsk Zaspa).

Cennik zajęć oraz szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/PlamaGAK/photos/a.381064357689/10156103656247690/?type=3&theater

 

Najczęściej zadawane pytania

Więcej najczęściej zadawanych pytań

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Spravia Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl