Aktualności
Home / Aktualności / Informacje / Ruszył konkurs na najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek

Ruszył konkurs na najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek

7 sierpnia 2017

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni po raz kolejny organizuje konkurs na „Najpiękniejszy gdański balkon”.  W tym roku w konkursie mają szansę wziąć udział również osoby mieszkające na parterze, organizatorzy bowiem rozszerzyli konkurs o przedogródki, które bardzo często są pięknie zagospodarowane.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. wejść na stronęwww.gzdiz.gda.pl, zapoznać się z regulaminem, pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniow
  2. wykonać max. 5 zdjęć swojego balkonu lub przedogródka (tak, by pokazać aranżację z zewnątrz budynku i z wewnątrz)
  3. zdjęcia oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:balkon@gzdiz.gda.pl, lub pocztą na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk; na kopercie należy umieścić dopisek: KONKURS
  4. zgłoszenia można wysyłać do 11.09.2017.

W każdej kategorii: „Najpiękniejszy gdański balkon” oraz „Najpiękniejszy gdański przedogródek”, zostaną nagrodzone 3 osoby. I miejsce to nagroda w wysokości 1000 zł brutto, II miejsce – 500 zł brutto, III  miejsce – 300 zł brutto.

Na stronie organizatora został umieszczony elektroniczny „Poradnik balkonowy”, który  może zainspirować do urządzania swoich małych, zielonych przestrzeni.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:

http://www.gzdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76053.asp?soid=587A86B9D1C8421C8FA03FF537EF3D24

Najczęściej zadawane pytania

Więcej najczęściej zadawanych pytań

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Spravia Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl