Aktualności
Home / Aktualności / Informacje / Spotkanie mieszkańców Zaspy-Młyniec z prezydentem Gdańska. Rozwiano wątpliwości co do inwestycji przy al. Jana Pawła II

Spotkanie mieszkańców Zaspy-Młyniec z prezydentem Gdańska. Rozwiano wątpliwości co do inwestycji przy al. Jana Pawła II

2 czerwca 2017

W środę, 31 maja, w gmachu XV Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. Pilotów 7, odbyło się spotkanie obywatelskie z mieszkańcami  w ramach cyklu „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”.  W spotkaniu uczestniczył prezydent Gdańska, a także jego zastępcy, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Gdańsk oraz prezesi miejskich spółek.  Mieszkańcy mieli  okazję, by dowiedzieć się, jakie plany mają urzędnicy na rozwój Zaspy oraz kiedy będą one zrealizowane. Mogli również zgłosić problemy, którymi magistrat powinien się bliżej przyjrzeć.

Tematem, który szczególnie interesował mieszkańców dzielnicy, była oczywiście budowa nowego osiedla na dawnym pasie startowym.  Obawy związane z inwestycją zostały jednak rozwiane.  Zastępca prezydenta Adamowicza, Wiesław Bielawski, przedstawił rozsądne rozwiązania komunikacyjne dla dzielnicy,  zapewnił o utrzymaniu przejść z jednej strony dawnego pasa na drugą, a także w kierunku pobliskiego kościoła. Wiele wątpliwości budziła przyszłość ul. Dywizjonu 303. Wiceprezydent tłumaczył, że do obsługi komunikacyjnej nowego osiedla nie będzie potrzebna ul. Dywizjonu 303 i nie było dotąd takich planów. Tę funkcję będzie pełnić al. Jana Pawła II. Również zapewnił, że miasto Gdańsk, idąc zgodnie z tendencjami światowymi, chce rozbudować  transport miejski.

Przedstawiciel Budimeksu Nieruchomości, dyrektor  Łukasz Taraszkiewicz, potwierdził docelową ilość  mieszkańców przyszłego osiedla (w ciągu 8 lat, powstanie  około 1,6 tys. mieszkań, co daje, według oficjalnych przeliczników, około 3,5 tys. nowych mieszkańców) oraz liczbę miejsc parkingowych na nowym osiedlu (zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami przewiduje się 1,2 miejsca parkingowego na mieszkanie). Zapewnił również mieszkańców, że osiedle nie będzie grodzone.  – Na etapie A inwestycji mamy zaplanowane około 4000 m kw. pod usługi. Zatem  nie ma takiej możliwości by grodzić osiedle, usługi mają być dostępne zarówno dla mieszkańców nowego osiedla jaki i dla całej społeczności lokalnej – dodał Taraszkiewicz. – Wstępnie rozmawiamy już z potencjalnymi najemcami, m. in. z właścicielem przedszkola czy usług medycznych.

Na spotkaniu padło też i kilka nietypowych pytań, m.in. o miejsca parkingowe dla rowerów. Przedstawiciel Budimeksu przyznał, że przy nowym osiedlu mile widziana będzie stacja roweru metropolitalnego. Padł też postulat, by w okolicy powstało nowe publiczne przedszkole. Wiceprezydent Bielawski zapowiedział, że miasto weźmie pod uwagę tę sugestię.

Szczegółowe informacje w linku poniżej:

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Zaspa-Mlyniec-Mnostwo-pytan-o-inwestycje-przy-al-Jana-Pawla-II,a,79469

Najczęściej zadawane pytania

Więcej najczęściej zadawanych pytań

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Spravia Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl