Aktualności
Home / Aktualności / Zapowiedzi / Wiosenna edycja „Rodzinnych Gier Parkowych na Orientację”

Wiosenna edycja „Rodzinnych Gier Parkowych na Orientację”

6 kwietnia 2018

W niedzielę 15 kwietnia, tradycyjnie od godz. 9:30, zapraszamy na Rodzinne Gry Parkowe na Orientację – sezon 7, edycja VI. Pierwszą wiosenną edycję spędzimy w Parku im. Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie. Każdy może tu spróbować swoich sił.  Obowiązują wcześniejsze zapisy, swój udział można zgłosić za pomocą formularza umieszczonego na stronie organizatora www.parkowe.almanak.pl  do piątku 13 kwietnia 2018 r. do godz. 20:00 lub w bazie zawodów.

Poniżej podjemy program imprezy „Rodzinnych Gier Parkowych na Orientację”:

9:30-13:30 praca biura zawodów. Uczestnicy mogą zgłosić się o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.

10:00-13:30 start drużyn zgłoszonych internetowo (z zarezerwowanymi mapami) i drużyn zgłoszonych na miejscu (w ramach puli map rezerwowych). Minuty startowe przydzielane będą na starcie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników.

11:30-13:30 start drużyn zgłoszonych w dniu imprezy na mapach osób zgłoszonych wcześniej, które nie stawiły się na starcie do godz. 11:30.

14:30 godzina zamknięcia mety.

14:30-15:30 planowane zbieranie punktów.

Na mecie czekać będą medale, nagrody, gorąca herbata i zdrowy poczęstunek dla każdego. Zachęcamy do udziału.  Szczegóły na www.parkowe.almanak.pl w zakładce ‘komunikat startowy’.

Najczęściej zadawane pytania

Więcej najczęściej zadawanych pytań

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Spravia Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl