Aktualności
Home / Aktualności / Informacje / Zapisy na zajęcia stałe w klubie „Plama”

Zapisy na zajęcia stałe w klubie „Plama”

12 września 2019

Ruszyły zapisy na zajęcia stałe w klubie „Plama” Gdański Archipelag Kultury na gdańskiej Zaspie.       W tym roku pojawiają się nowe zajęcia z kreatywnego pisania z poetką-slamerką Mariną Dombrowską. Prócz tego jak co roku „Plama” zaprasza na zajęcia: teatralne, z ceramiki, gry na bębnach, rysunku i malarstwa, tkaniny artystycznej, plastyki czy linorytu.

Program zajęć:

  • Poniedziałki:

17.00 – 20.00 Zajęcia teatralne – dorośli (instr. Marek Brand)

17.00 – 20.00 Linoryt – starsza młodzież i dorośli (instr. Barbara Leszczyńska)

  • Wtorki:

9.00 – 12.00 Angielski 50+ (instr. Monika Wiśniewska) – 2 grupy (cennik i zapisy: biuro@ang50plus.pl                             lub 504 784 423)

11.00 – 14.00 Tkanina artystyczna – dorośli (instr. Anna Niewiarowska – Zawilska)

15.00 – 17.00 Ceramika – dzieci (instr. Wioletta Ulatowska)

17.00 – 20.00 Ceramika – starsza młodzież i dorośli (instr. Wioletta Ulatowska) BRAK MIEJSC

17.00 – 20.00 Zajęcia teatralne – dorośli (instr. Marek Brand) BRAK MIEJSC

18.00 – 20.00 „Rytmy Ziemi” – warsztaty gry na bębnach – starsza młodzież i dorośli (instr. Sławomir „Rodriguez” Porębski)

  • Środa

15.00 – 17.00 Ceramika – dzieci (instr. Aneta Czaja)

15.00 – 17.00 Plastyka dla dzieci – klasy I-III (instr. Monika Krause)

17.00 – 19.00 Plastyka dla dzieci – klasy IV-VI (instr. Monika Krause)

17.00 – 20.00 Ceramika – starsza młodzież i dorośli (instr. Aneta Czaja)

17.00 – 20.00 Kreatywne pisanie – starsza młodzież i dorośli (instr. Marina Dombrowska)

  • Czwartek

15.00 – 17.00 Ceramika – dzieci (instr. Aneta Czaja)

15.00 – 17.00 Rysunek, malarstwo – młodsza młodzież (instr. Aleksandra Fronc)

17.00 – 20.00 Rysunek, malarstwo – starsza młodzież i dorośli (instr. Aleksandra Fronc)

17.00 – 20.00 Ceramika – starsza młodzież i dorośli (instr. Wioletta Ulatowska)

  • Piątek

15.00 – 17.00 Ceramika – dzieci (instr. Aneta Czaja)

17.00 – 20.00 Ceramika – starsza młodzież i dorośli (instr. Aneta Czaja)

Najczęściej zadawane pytania

Więcej najczęściej zadawanych pytań

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Spravia Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl