Projekt osiedla w formie konkursuNajlepsza droga do odnalezienia najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych
Home / O Inwestycji / Opis

Opis

Na terenie nieczynnego i zaniedbanego pasa startowego planowana jest budowa rodzinnego osiedla mieszkaniowego. Powstaną budynki mieszkalne, lokale usługowo-handlowe oraz tereny zielone i place zabaw, a także miejsca parkingowe.

W pierwszej części przedsięwzięcia architekci zaprojektowali 8 budynków. Najpierw ruszy budowa dwóch budynków w skrajnej części działki, na skrzyżowaniu ul. Hynka z ul. Dywizjonu 303. Będą liczyły po 17 pięter. Kolejne dwa – również 17-piętrowe – powstaną u zbiegu ul. Hynka i al. Jana Pawła II. W parterach projektanci przewidzieli lokale usługowe i handlowe, a pod nimi podziemne hale garażowe. Następnie powstaną cztery budynki czteropiętrowe z garażami podziemnymi.
Osiedle będzie otwarte – z ogólnodostępnymi placami, terenami zielonymi i rekreacyjnymi oraz z placami zabaw. Zaplanowane zostały ciągi piesze, które połączą dwie części Zaspy.

W drugiej części przedsięwzięcia (po planowanej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP, który obecnie przewiduje duży kompleks handlowy) mogłoby powstać pięć budynków – od strony ul. Dywizjonu 303. Wszystkie będą miały po 5 pięter, a od strony al. Jana Pawła II kolejno: 7, 7, 7, 10 i 11/17 pięter (ostatni budynek będzie miał wyższą i niższą część). Wysokość zabudowy nawiązuje więc do sąsiednich bloków. Pomiędzy budynkami znajdą się tereny ogólnodostępne, rekreacyjne z elementami małej architektury i zielenią oraz z placami zabaw.

Przed rozpoczęciem budowy sprawdzono wpływ inwestycji na ruch uliczny.


Działania Spravii zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę oraz inicjujące zmianę studium i MPZP na Zaspie u zbiegu ul. Franciszka Hynka oraz al. Jana Pawła II opisane zostały TUTAJ

Najczęściej zadawane pytania

Więcej najczęściej zadawanych pytań

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Spravia Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Spravia Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Spravia Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Spravia przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesów, a odbiorcami tych danych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt ze Spravią. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spravia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Spravia Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl